Jak postupovat při ztrátě blízkého?【červenec 2024】

Ztráta blízké či milované osoby je jednou z událostí, které otřesou vaším dosavadním životem. Kromě návalu negativních emocí se musíte vypořádat s dalšími starostmi, jako je uspořádání pohřbu, dědické řízení či řešení celé situace s pojišťovnou. Většina lidí se v cítí zmatená a ztracená. I když to může být těžké, je třeba odložit truchlení na později a nejprve vyřešit vše s úřady a ostatními institucemi. Jak postupovat v případě smrti blízké osoby a jaký to může mít vliv na vaše osobní finance?

Bezprostřední kroky po úmrtí blízkého

Když vás zasáhne ztráta velmi blízkého člověka, je těžké se soustředit na cokoliv jiného než na prožívání smutku. Bohužel zákon a pravidla většiny institucí jsou neúprosné, kvůli čemuž se papírování nevyhnete těsně poté, co se o úmrtí dozvíte. Níže se podíváme na několik kroků, které vás v takové situaci čekají jako první.

Zažádali jsme si o více než 20 půjček a vytvořili jsme obsáhlé srovnání napříč desítkami parametrů v 5 kategoriích – kolik stojí, jak je to jednoduché a rychlé a zda je vše férové a transparentní.

Shromáždění důležitých dokumentů

Úplně prvním krokem při úmrtí blízkého je shromáždění všech zásadních dokumentů. Potřebovat je budete při vyřizování pohřbu, jednání s úřady i řešení nastalé situace s ostatními institucemi, jako je například pojišťovna nebo banka. 

Obvykle se bude jednat o:

✅ závěť (pokud existuje),
✅ pojistné smlouvy,
✅ výpisy z bankovních účtů,
✅ doklady o vlastnictví nemovitostí a dalšího majetku,
✅ oddací list,
✅ rodné listy dětí,
✅ přiznání k dani z příjmu.

Ověření existence životního pojištění

Než vyrazíte do pohřebního ústavu, měli byste si ověřit, zda zemřelý disponoval životním pojištěním, nebo dokonce více pojistnými smlouvami. Pokud ano, pojistné plnění vám může pomoci pokrýt náklady spojené s pohřbem a dalšími výdaji. Zkontrolujte dokumenty zesnulého nebo se informujte u jeho blízkých, zda o nějakém pojištění nevědí.

Vyřízení pohřbu

Pokud máte vše potřebné, můžete přejít k plánování a uspořádání pohřbu. Záleží na vás a přání zemřelého, jaký pohřeb zvolíte. Může se jednat o klasický ceremoniál, kam pozvete vaši rodinu a přátele, ale lze uspořádat i pohřeb bez ceremoniálu, kdy je jeho součástí pouze kremace nebo uložení rakve do země. Od typu pohřbu se odvíjí i jeho cena – obvykle se jedná o částku od 15 000 Kč výše.

Kontaktování úřadů, banky, pojišťovny a zaměstnavatele

Jakmile máte potřebné dokumenty a naplánovaný pohřeb, je nutné o úmrtí informovat příslušné instituce. Kontaktujte matriku a ohlaste úmrtí. Bance sdělte, co se stalo, a dohodněte se na dalším postupu ohledně účtu či účtu zesnulého. Nezapomeňte také na pojišťovny, u kterých měl zesnulý sjednané smlouvy, a na jeho zaměstnavatele.

Vystavení úmrtního listu

Posledním důležitým krokem je návštěva matriky, kde vám vystaví úmrtní list, ten budete potřebovat při řešení většiny dalších úkonů. I když jste v předchozím kroku informovali většinu institucí o úmrtí vašeho blízkého, budete jim muset dodat oficiální potvrzení právě v podobě úmrtního listu. Jeho vydání trvá zhruba 10 dnů.

Přistupujte k půjčkám s rozvahou

Než se rozhodnete pro půjčku, zvažte, zda jsou tyto extra peníze skutečně nezbytné. V situaci, kdy už máte jiné dluhy nebo se potýkáte s exekucí, by mohla být další půjčka spíše problémem než řešením.

Dědické řízení

Po vypořádání se s většinou papírování a vyřízením pohřbu vás čeká dědické řízení. To bude probíhat až několik týdnů po úmrtí. Délka i složitost celého pobytu se odvíjí od toho, jaký majetek zemřelý vlastnil a jak složitá je samotná vlastnická struktura dané věci. Pokud například vlastnil nemovitost, ke které mají vlastnické právo další osoby, může být celý proces mnohem složitější.

To platí i v případě, že se dědického řízení zúčastní více osob. Pokud zesnulý zanechal závěť, bude se majetek dělit podle ní. V opačném případě se postupuje podle zákona, který stanovuje dědické skupiny a jejich podíly. Po ukončení dědického řízení je majetek převeden na dědice. Ti se stávají novými vlastníky zděděných věcí, nemovitostí, financí a dalších aktiv.

S tím souvisí i nutnost přepsat vlastnictví v příslušných rejstřících a evidencích (katastr nemovitostí, registr vozidel apod.). Dědictví však nemusí být nutně příjemnou záležitostí, naopak jeho součástí mohou být i dluhy. V takovém případě máte právo dědictví odmítnout. Pokud máte pocit, že se vyplatí dluhy splatit a ponechat si majetek, můžete si k tomuto účelu sjednat například půjčku nebo dokonce hypoteční úvěr.

Změny ve smlouvách a závazcích

Po úmrtí blízkého je nutné vyřešit i řadu administrativních záležitostí týkajících se smluv a závazků, které jsou psány na jméno zesnulého. Některé z nich zaniknou, jiné je potřeba převést na jinou osobu či jinak upravit

Patří sem například:

✅ nájemní smlouva na byt či dům,
✅ smlouvy o dodávkách energií (elektřina, plyn),
✅ smlouvy u mobilních a internetových operátorů,
✅ předplatné časopisů, klubová členství atd.

U každé smlouvy zvažte, zda ji chcete převést na sebe či jiného člena rodiny, nebo zda ji přerušíte či úplně ukončíte. Kontaktujte příslušné společnosti a dohodněte se na dalším postupu. Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy a inkasa z účtu zesnulého, pokud již nejsou potřeba.

Proč vám zamítli půjčku?

Nenechte se odradit a zjistěte, jaké kroky podniknout pro zvýšení své bonity a jaké alternativní možnosti máte.

Možnosti finanční podpory pro pozůstalé

Pokud jste se po smrti blízkého ocitli ve finanční tísni, existuje několik způsobů, jak se s problémy vypořádat. Jestliže zesnulý disponoval životním pojištěním, vyplatí vám pojišťovna pojistné plnění, které se může pohybovat i okolo částky 1 milionu Kč. Dejte si však pozor na to, abyste byli oprávněnou osobou, jinak vám pojišťovna nemůže částku vyplatit.

Nezaopatřené děti do 26 let, kterým zemřel rodič, mají nárok na sirotčí důchod. O něj lze zažádat na Okresní správě sociálního zabezpečení, přičemž jeho výše se odvíjí od výše příjmů zemřelého. Na důchod má právo i ovdovělý manžel či manželka, a to po dobu jednoho roku. Tato lhůta se prodlužuje v případě, že pečujete o nezaopatřené dítě nebo jste invalidní.

Shrnutí

Ztráta blízkého člověka je vždy bolestivá událost, která s sebou přináší mnoho starostí a povinností. Během prvních dní toho musíte zvládnout opravdu hodně. Pomoci vám mohou vaši blízcí, ale u velké části formalit můžete o pomoc požádat i odborníky, včetně notáře. Ať tak, nebo tak, myslete na to, že čím dříve začnete celou situaci řešit, tím více času budete moci věnovat sami sobě a srovnat se ztrátou.

Máte dost vyplňování jedné žádosti o půjčku za druhou?

Vyřešte to jednoduše – stačí vyplnit jediný formulář a my za vás zjistíme, které úvěrové společnosti jsou vám ochotné opravdu půjčit. Pak už si jen vyberete tu nejlepší pro vás.