Na co se připravit a jak postupovat【duben 2024】

Rozvod je emočně a zároveň finančně velmi náročný proces, který má dalekosáhlé důsledky pro všechny zúčastněné. Kromě emocionální zátěže s sebou nese mnoho finančních výzev, které ovlivní kvalitu života obou partnerů na roky dopředu. Jak v takové situaci postupovat a jaký může mít rozvod dopad na vaše finance?

Náklady spojené s rozvodem

Průměrné české manželství trvá 13 let a rozvodovost je vyšší u párů s dětmi. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2020 rozvedeno více než 21 tisíc sezdaných párů. Náklady na rozvod se mohou lišit v závislosti na složitosti daného případu a vyhrocení vztahu mezi oběma partnery. Pokud partneři spolupracují, jsou náklady spojené s rozvodem významně nižší. 

V první řadě počítejte s poplatky, které budete muset při žádosti o rozvod uhradit. V České republice se soudní poplatek za podání návrhu na rozvod pohybuje okolo 2 000 Kč. Pokud se však partneři nejsou schopni dohodnout a rozvod se komplikuje, náklady se mohou vyšplhat na desítky tisíc korun.

Zažádali jsme si o více než 20 půjček a vytvořili jsme obsáhlé srovnání napříč desítkami parametrů v 5 kategoriích – kolik stojí, jak je to jednoduché a rychlé a zda je vše férové a transparentní.

Rozdělení majetku mezi manželi

Jedním z nejsložitějších kroků je nepochybně rozdělení majetku.  V České republice platí, že majetek nabytý během manželství je považován za společné jmění manželů (SJM). Při rozvodu se dělí rovným dílem, pokud se partneři nedohodnou jinak nebo pokud neexistuje předmanželská smlouva.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2019 má pouze 6 % českých párů uzavřenou předmanželskou smlouvu. V tomto ohledu jsme pozadu oproti USA, kde předmanželskou smlouvu uzavírá více než 40 % párů. S tím souvisí otázka bydlení. Většina manželských párů má ve svém vlastnictví dům či byt, což rozvodové řízení opět komplikuje.

Pokud se partneři rozhodnou nemovitost prodat, musí počítat s náklady na prodej, jako je provize realitní kanceláři či daň z převodu nemovitosti. Následně je nutné dohlédnout na spravedlivé rozdělení případného zisku. V případě, že se jeden z partnerů rozhodne zůstat ve společné nemovitosti, musí druhého z partnerů vyplatit. V praxi tedy buď uhradí druhou část podílu, nebo na sebe přepíše hypoteční úvěr.

Přistupujte k půjčkám s rozvahou

Než se rozhodnete pro půjčku, zvažte, zda jsou tyto extra peníze skutečně nezbytné. V situaci, kdy už máte jiné dluhy nebo se potýkáte s exekucí, by mohla být další půjčka spíše problémem než řešením.

Alimenty a výživné na děti

Jednou z nejbolestivějších částí rozvodu je nepochybně řešení vztahu obou rodičů k dětem. Kromě jednání o péči o ně jsou součástí rozvodu také dohady ohledně alimentů. Prozatím se výše výživného stanovuje individuálně s ohledem na potřeby dítěte a finanční možnosti obou rodičů.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR činila v roce 2020 průměrná výše měsíčního výživného na jedno dítě 3 490 Kč. Bohužel poměrně často dochází k tomu, že jeden z rodičů výživné nehradí, což potvrzují i data – podle nich činí podíl exekucí spojených s výživným zhruba 6 %.

Níže v tabulce si můžete prohlédnout doporučenou výši vyživovací povinnosti. Ta se liší dle věku dítěte i počtu vyživovacích povinností. Podle tabulky tedy platí, že čím více dětí musí daná osoba vyživovat, tím nižší je vyšší vyživovací povinnost.

Věk dítětePodíl výživného na příjmu povinného
1 vyživovací povinnost2 vyživovací povinnosti3 vyživovací povinnosti4 vyživovací povinnosti
0–5 let14 %12 %10 %8 %
6–10 let16 %14 %12 %10 %
11–15 let18 %16 %14 %12 %
16 a více let20 %18 %16 %14 %

Společné dluhy a závazky

Podle zákona platí, že dluhy nabyté během manželství jsou považovány za společné a při rozvodu se dělí rovným dílem. Opět platí, že se partneři mohou před uzavřením manželství dohodnout jinak. Průměrně činí dluh na jednu českou domácnost 400 000 Kč. Každý z manželů si při rozvodu odnese dluh ve výši 200 000 Kč.

Při rozdělování dluhů je důležité brát v úvahu nejen jejich výši, ale také jejich účel a původ. Některé dluhy jako například podnikatelské půjčky mohou být považovány za osobní dluh a nemusí se dělit rovným dílem. Naopak dluhy spojené s běžným chodem domácnosti, jako jsou například kreditní karty nebo spotřebitelské úvěry, se obvykle dělí mezi oba partnery.

Chcete získat kontrolu nad svými financemi?

CV digitálním světě, plném nástrah a nekonečných nabídek, je důležité rozumět financím. Ukážeme vám, jak zlepšit vaše finanční znalosti, od správného rozpočtu po chytré investice.

Finanční dopady rozvodu – muži vs ženy

Rozvod má velký dopad na finance obou partnerů, nicméně statistiky ukazují, že ženy bývají zasaženy více než muži. Podle posledních studií jsou příjmy žen po rozvodu v průměru o 20 % nižší než před rozvodem, zatímco u mužů dochází k poklesu příjmů pouze o 9 %.

Rozdíl je způsoben tím, že ženy zpravidla přebírají péči o děti, což je na čas vyřadí z pracovního procesu. Některé se do něj už nikdy nevrátí. Mimo to ženy častěji čelí finančním problémům kvůli neplacení výživného ze strany bývalých partnerů. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je v Česku zhruba 200 000 neplatičů výživného, přičemž většinu tvoří muži.

Na druhou stranu muži při rozvodu čelí vyšším nákladům, které jsou spojené právě s platbou výživného a dělením majetku. Průzkumy uvádějí, že muži po rozvodu přijdou v průměru o 40 % svého majetku, zatímco ženy jen o 28 %. Muži rovněž musí většinou opustit společně vlastněnou nemovitost a najít si nové bydlení, což znamená další investice.

Shrnutí

Rozvod je složitý proces s dalekosáhlými finančními dopady na oba partnery. Dělení majetku a dohadování ohledně péče o děti je často velmi nepříjemné a někdy i komplikované. Pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům, snažte se se svým partnerem rozejít v dobrém a dohodnout se na průběhu celého rozvodového řízení. Ušetříte tím nemalé náklady a vyhnete se zbytečným rodinným sporům.

Máte dost vyplňování jedné žádosti o půjčku za druhou?

Vyřešte to jednoduše – stačí vyplnit jediný formulář a my za vás zjistíme, které úvěrové společnosti jsou vám ochotné opravdu půjčit. Pak už si jen vyberete tu nejlepší pro vás.